แสดง 1 - 10 จาก 65 รายการ

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

          การผ่าตัดเปลี่ยนปอด มีสองชนิด คือการผ่าตัดเปลี่ยนปอดข้างเดียว หรือสองข้างกระทำในผู้ป่วยโรคปอดพิการที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถให้การรักษาด้วยยา หรื ...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

          การผ่าตัดเปลี่ยนทั้งหัวใจและปอดพร้อมกันทำสำเร็จครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ และในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕ ...