แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

          ปลาแอฟริกามีเลี้ยงอยู่ในบ้านเรา  ๓  ชนิดด้วยกัน คือปลาหมอเทศ ปลานิล  และปลาหมอเทศข้างลาย ปลาทั้ง ๓ชนิดนี้เป็นปลาในสกุลตีลา ...

วิธีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม

วิธีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม

           ปัจจุบันนี้การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามทำได้ ๒ วิธีใหญ่ๆ คือ การเพาะพันธุ์ระบบปิด โดยใช้น้ำหมุนเวียนภายในบ่อแต่ผ่านที่กรอง (filter) ซึ่งส่วนให ...

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

          สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ จำต้องได้รับพลังงานเข้าไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เช่น การเคลื่อนไหว การซ่อมแซมส่วนของร่างกาย ...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

          จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาที่จะให้ได้กำไรก็คือ จะต้องเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปลาสูงสุดในแหล่งน้ำนั้นๆ เป็นปลาที่กินอาหารธรรมชาติที่มี ...

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

          การเลี้ยงปลาในนาข้าว  เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ เพื่อผลิตอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นตามปกติ นาข้าวจะมี ...