แสดง 1 - 10 จาก 848 รายการ

าดุกแดด

าดุกแดด

อยากทราบวิธีการทำปลาดุก แดดเดียว ที่อร่อย สามารถทำขายได้...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง-:-ปลาไทย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาไทย

          ปลาพื้นบ้านของไทยเรามีอยู่หลายชนิดที่เลี้ยงได้ดีทั้งในบ่อน้ำจืดและน้ำกร่อย ในนาข้าวและในกระชัง ปลาดังกล่าวได้แก่...

นิสัยการกินอาหารของปลา

นิสัยการกินอาหารของปลา

          ปลาที่นำมาเลี้ยงส่วนใหญ่กินอาหารไม่เลือก      นิสัยการกินอาหารของปลาใหญ่จะแตกต่างกันไปตามปริมาณ และชนิดของอาหารที...

-ลักษณะของโรคครีบและหางกร่อนในปลาคือ

ลักษณะของโรคครีบและหางกร่อนในปลาคือ

ลักษณะโรค เป็นโรคที่พบอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาขนาดเล็กเกิดจากการติดเชื้อโรคหลายชนิดทั้งปรสิตและแบคทีเรีย ปลาป่วยระยะจะเกิดการกร่อนที่ปลายครีบก่อนและค่อย ๆ ลามเข้าไปจนคร...

-ลักษณะของโรคพยาธิใบไม้ในปลาคือ

ลักษณะของโรคพยาธิใบไม้ในปลาคือ

ลักษณะโรค พยาธิใบไม้ที่ทำให้เกิดโรคปลานั้น พบทั้งขณะที่เป็นตัวเต็มวัยและตัวอ่อน ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้จะพบได้ในทางเดินอาหาร ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อปลาต่างกับตัวอ่อนซึ่งพบฝังตัวอยู...

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

          ปลาแหวกว่ายดำน้ำ หรือผุดจากระดับลึกขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วได้ ก็โดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัวเป็นสำคัญปลาที่ว่ายน้ำเร็ว เช่น ปลาทู หรือปลาท...

การรับความรู้สึกของปลา

การรับความรู้สึกของปลา

ก) การรับกลิ่น          ปลามีจมูกสำหรับรับกลิ่นเช่นเดียวกับสัตว์บก แต่มิได้ใช้หายใจ จึงไม่มีท่อติดต่อกับคอหอย ปลาฉลามมีจมูกไวมาก สามารถ...