แสดง 1 - 10 จาก 1858 รายการ

สัตว์พิการ

สัตว์พิการ

ขอที่อยู่ของบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ด้วยค่ะ จะเอาของไปบริจาค...

-จำนวนเยาวชนผู้พิการ

จำนวนเยาวชนผู้พิการ

          ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔  องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้พิการทั้งทางกายและจิตใจทั่วโลกประมาณร้อยละ  ๑๐ ของปร...

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ

          นับตั้งแต่มีการจัดการศึกษาพิเศษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดสอนเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นต้นม...

พิการเดินไม่ได้-ต้องไปต่อบัตรอย่างไร

พิการเดินไม่ได้ ต้องไปต่อบัตรอย่างไร

ดิฉันมีน้องชายซึ่งแพทย์ได้ลงความเห็นแล้วว่าพิการ ไม่สามารถเดินได้ ได้แต่นั่งรถเข็นและไม่สามารถใช้มือเขียนหนังสือได้ ซึ่งบัตรประชาชนใกล้จะหมดอายุแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องไปต่อบัตรอย่างไรได้ เจ้าตัวต้องไปเ...

การได้สารพิษ

การได้สารพิษ

          การได้รับสารพิษ (poisonings) หมายถึงการที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยรับประทาน สูดหายใจ สัมผัสทางผิวหนัง หรือโดยการฉีดผ่านผิวหนังทำให้เกิดโรคเป็นอ...

วันคนพิการสากล

วันคนพิการสากล

           องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่อง...