แสดง 1 - 10 จาก 2156 รายการ

คมธรรม-:-กีฬาโอลิมปิก-2012

คมธรรม : กีฬาโอลิมปิก 2012

กีฬา กีฬา คือยาวิเศษ กีฬาคือเหตุ สมัครสมาน กีฬาประเสริฐ เพราะเกิดจากการ ฝึกตนเชี่ยวชาญ ชั้นเชิงชิงชัย กีฬา กีฬา ไม่ใช่กาลี แต่คือมณี ของยุคสมัย รู้แพ้รู้ชนะ และรู้อภัย นี่คือหัวใจ ของเกมกีฬา ที่มา ...

ประวัติกีฬาเรือแคนู

ประวัติกีฬาเรือแคนู

          เรือแคนู มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปี โดยชาวอินเดียนแดง ซึ่งเรือแคนูถูกสร้างขึ้นเพื่อ...

แฮนด์บอล

แฮนด์บอล

ประวัติกีฬาแฮนด์บอล           กีฬาแฮนด์บอล เริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมันนีในราวปลาย...

ประวัติแฮนด์บอล

ประวัติแฮนด์บอล

          แฮนด์บอล (Handball) เริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมัน ในราวปลายศตวรรษที่ 19 โดยครูพลศึกษาคนหนึ่งชื่อ Konrad Koch ได้ริเริ่มและแนะนำก...