แสดง 1 - 10 จาก 2099 รายการ

สัญลักษณ์ห้าห่วง

สัญลักษณ์ห้าห่วง

nbsp สัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกที่เป็นรูปห้าห่วงนั้นหมายถึงอะไร nbsp และสีของห่วงแต่ละห่วงมีความหมายหรือไม่ nbsp ปัญญ์ จ เชียงใหม่ ...

ประวัติกีฬาเรือแคนู

ประวัติกีฬาเรือแคนู

          เรือแคนู มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปี โดยชาวอินเดียนแดง ซึ่งเรือแคนูถูกสร้างขึ้นเพื่อ...

แฮนด์บอล

แฮนด์บอล

ประวัติกีฬาแฮนด์บอล           กีฬาแฮนด์บอล เริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมันนีในราวป...

ประวัติแฮนด์บอล

ประวัติแฮนด์บอล

          แฮนด์บอล (Handball) เริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมัน ในราวปลายศตวรรษที่ 19 โดยครูพลศึกษาคนหนึ่งชื่อ Konrad Koch ได้ริเริ่มและแนะนำก...