แสดง 1 - 10 จาก 2785 รายการ

ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส

          เท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้า  ทำให้เราได้ทราบว่า กีฬาเทเบิลเทนนิส ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษ...

เทเบิลเทนนิส

เทเบิลเทนนิส

 ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่มาของกีฬาเทเบิลเทนนิส (Table tennis) หรือปิงปอง ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด ไม่มีประวัติความเป็นมาในสมัยโรมันหรือกร...

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

          อาจแบ่งตามประโยชน์เป็นประเภทได้ดังนี้           (๑) ประเภทที่ใช้ได้ทุกวัย ได้แก่ การเดินแ...

ประวัติกีฬาเทควันโด

ประวัติกีฬาเทควันโด

          แต่เดิมสมาคมเทควันโดแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ดำเนินการสนับสนุนให้เทควันโดแพร่ หลายไปทั่วโลก มีการจัดตั้งสมาคมเทควันโดขึ้นในประเทศต่างๆ มีการพัฒนา...