แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ตรรกวิทยา

ตรรกวิทยา

          ตรรกวิทยา เป็นวิชาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่โบราณนานกว่าสองพันปีมาแล้ว อะริสโตเติล (Aristortle 384-322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) น ...

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

           ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามาก เช่น ลิฟท์ที่ใช้ในสถานที่ราชการและเอกชนนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับตรรกวิทยา  ...