แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ปิยะ-ศาสตร์วาหา-

ปิยะ ศาสตร์วาหา

ชื่ออื่นๆ :  โป้ โยคี เพลย์บอย  วันเกิด :  1975-01-17   เมืองที่เกิด :  Thailand ...

ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ

          ศิลปินแห่งชาติ หมายถึง ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นประโยชน์แก่สังคมหรือแก่ชนในชาติ โครงการศิลปินแห่งชาติ เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ...

ศิลปินแห่งชาติ---National-Artist

ศิลปินแห่งชาติ - National Artist

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคต...

ประเภทของหนังสือ

ประเภทของหนังสือ

          ความสนใจของมวลชนที่มีต่อหนังสือได้มีมากขึ้นไปตามความเจริญของสังคมและบ้านเมือง  จนมีคำกล่าวกันว่าหนังสือเป็นเครื่องวัดความเจริญของสังคมอย่...