แสดง 1 - 10 จาก 423 รายการ

กาบัดดี้

กาบัดดี้

ประวัติกีฬากาบัดดี้     “ กีฬากาบัดดี้” ส่วนใหญ่จะเล่นกันในประเทศเขตร้อน ของทวีปเอเชีย รูปแบบหรือวิธีการเล่นของ ...

ประวัติข้าวไทยและจุดกำเนิด

ประวัติข้าวไทยและจุดกำเนิด

พันธุ์ข้าวที่มนุษย์เพาะปลูกในปัจจุบันพัฒนามาจากข้าวป่าในตระกูล Oryza gramineae สันนิษฐานว่า พืชสกุล Oryza มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีป Gondwanaland ก่อนผืนดินจะเคลื่อนตัวและเคล...

eather

eather

เทศการอีเทอ nbsp ...

หนังสือค้นคว้าเรื่องนกในประเทศไทย

หนังสือค้นคว้าเรื่องนกในประเทศไทย

           เป็นที่น่าเสียใจว่า เรายังไม่มีหนังสือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หรือหนังสือแนะนำชนิดนกเป็นภาษาไทยเลย อย่างไรก็ตาม หนังสือที่เด็กๆ ควรได้อ่า...

เมนูเด็ดอาหารข้าว

เมนูเด็ดอาหารข้าว

               ความผูกพันของข้าวกับชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยมีมานานกว่า 5,500 ปี โดยพิจารณาจากหลักฐานการค้นพบ...