แสดง 1 - 10 จาก 3594 รายการ

บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต

          การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ทำให้อินเทอร์เน็ตมีการให้บริการต่างๆมากมายผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้ เครือข่ายอินเท...

-การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้หลักการแบบผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่า แบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ หมายความว่า ผู้ที่เชื่อมต่อบนอินเทอร...

การดาวน์โหลดโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต-

การดาวน์โหลดโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต

nbsp nbsp nbsp nbsp การดาว์นโหลดหรืออัพโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสื่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะ Peer-to-Peer nbsp ที่มีการแลกเปลี่ยนไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์กันทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงห...

-แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

          เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง...