แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ขั้นตอนการผลิตเครื่องถมไทย

ขั้นตอนการผลิตเครื่องถมไทย

 ขั้นแรก การทำน้ำยาถม          สำหรับน้ำยาถม มีวิธีทำคือ ขั้นแรกช่างถมจะต้องหลอมน้ำยาหรือที่ช่างถมเรียกกันว่า "กุมน้ำยา...

วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเครื่องปั้น

วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเครื่องปั้น

          วัตถุดิบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตในการตอบสนองให้งานที่ผลิตขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิต รวมทั...

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

          ปัญหามลพิษที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมาย  มิใช่แต่เพียงมลพิษทางอากาศทางน้ำ  หรือทางเดินที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น  การ...