แสดง 1 - 10 จาก 41 รายการ

ความหมายของนาฏศิลป์กับนาฏศิลป์ไทย

ความหมายของนาฏศิลป์กับนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์  หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตา...

นาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทย

          นาฏศิลป์  หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอา...

ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีอีสาน

ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีอีสาน

       ดนตรี เป็นสิ่งสร้างสรรค์จรรโลงโลก เป็นมรดกของชนชาตินั้น ๆ ทุกชนชาติ ทุกภาษาย่อมมีดนตรีเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเอง บ้างก็เอาไว้ ขั...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์  หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ...

วันพระราชสมภพของ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2 เมษายน พ.ศ. 2498 วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แ...

แรกมีโทรทัศน์

แรกมีโทรทัศน์

     ในปี ค.ศ. ๑๙๒๖ จอห์น โลจี แบร์ด (John Logie Baird ค.ศ. ๑๘๘๘-๑๙๔๖) วิศวกรชาวสกอต ได้นำโทรทัศน์มาเผยแพร่เป็นครั้งแรก      ในขณะเดียวกัน วลาดีมีร์ ...