แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

อุตสาหกรรมนม

อุตสาหกรรมนม

          น้ำนมดิบสามารถนำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมได้หลายอย่าง เช่น นมสดพาสเจอไรซ์ นมสดสเตอรริไลซ์ นมสดสเตอริไลซ์ยูเอชที  ครีม เนยเหลวเนยแข็ง ไอศกรีม นมเ ...