แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การระวังรักษาอนามัยของลูกนก

การระวังรักษาอนามัยของลูกนก

           เมื่อลูกนกแตกออกมาจากไข่ พ่อนกและแม่นกต่างก็ช่วยกันหาอาหารมาป้อนลูกอ่อนตามกฎของธรรมชาติ เมื่อลูกนกกินอาหารเข้าไปก็ย่อมมีการถ่ายของเสียออกมา ...

 วิธีทำรังและลักษณะรังนก

วิธีทำรังและลักษณะรังนก

          วิธีทำรังและลักษณะรังนก ต่างก็มีลักษณะแปลกๆ กันไปมาก เป็นศิลปะตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง รังที่นกทำได้ง่ายที่สุดคือ รังที่ทำอยู่กับพื้นดิน พื้นทราย โ ...