แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

นก

นก

          ทุกๆ คนจะรู้จักและทราบกันดีว่า นกเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่ง แต่มีน้อยคนนักที่สามารถจะให้คำจำกัดความว่า นกแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ อย่างไรบ้าง จะว่ามีปีก ...

นก

นก

          นกทำลายข้าวโดยกินเมล็ดข้าวในระยะที่ข้าวออกรวง นกจะกินเมล็ดข้าวทั้งในระยะที่เป็นน้ำนมและเป็นเมล็ดแก่  นอกจากนี้ นกยังกินเมล็ดข้าวที่เก็บไว้ใน ...

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

          ปลาแหวกว่ายดำน้ำ หรือผุดจากระดับลึกขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วได้ ก็โดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัวเป็นสำคัญปลาที่ว่ายน้ำเร็ว เช่น ปลาทู หรือปลาท ...

การเลี้ยงลูกไก่

การเลี้ยงลูกไก่

          ถ้าแม่ไก่เลี้ยงลูกของมันเอง วันแรกๆ  แม่ไก่จะพาลูกเดินบ้างตามสมควร  แต่จะใช้เวลาหมอบเพื่อกกลูกเป็นระยะ อากาศภายนอกอาจเย็นเกินไปสำหรั ...