แสดง 1 - 10 จาก 635 รายการ

ท่ารำการแสดงวิชากระบี่กระบอง

ท่ารำการแสดงวิชากระบี่กระบอง

รบกวนท่านผู้รู้ทุกท่าน  ช่วยหาเว็บไซต์  บทความ  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาท่ารำของการแสดงวิชากระบี่กระบองรวมถึงคำอธิบายรายละเอียดต่างๆของท่ารำแต่ละท่าด้วยนะคะ จะนำไปทำเป็นรายงาน...

ประเพณีการเล่นละครรำ

ประเพณีการเล่นละครรำ

          การฟ้อนรำเป็นหลักของวิชาละคร (รำ) ฉะนั้น ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงคิดแบบรำเป็นท่าต่างๆ และตั้งชื่อบัญญัติไว้ให้เรียกเป็นตำรา แล้วคิดร้อ...

ประเภทการรำ

ประเภทการรำ

หาข้อมูลทำรายงานค่ะ การรำมีกี่ประเภทอ่ะ ...

การด้น

การด้น

          ลิเกเป็นการแสดงละครที่อาศัยการด้นเป็นปัจจัยหลัก การด้น หมายถึง การผูกเรื่องที่จะแสดงบทเจรจาและบทร้อง ท่ารำ อุปกรณ์การแสดง ในทันท...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ...

ความหมายของนาฏศิลป์กับนาฏศิลป์ไทย

ความหมายของนาฏศิลป์กับนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์  หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตา...

ท่ารำ

ท่ารำ

          ท่ารำ ที่ครูนาฏศิลป์โบราณได้ประดิษฐ์ไว้ทั้งที่ตบแต่งจากท่าธรรมดาและตามความหมายอื่นๆ มีมากมาย พร้อมทั้งตั้งชื่อท่านั้นๆ ไว้ตั้งแต...

มโนราห์

มโนราห์

        มโนราห์ เรียกสั้นๆ ว่า โนรา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ โดยเฉพ...