แสดง 1 - 10 จาก 601 รายการ

ท่ารำการแสดงวิชากระบี่กระบอง

ท่ารำการแสดงวิชากระบี่กระบอง

รบกวนท่านผู้รู้ทุกท่าน  ช่วยหาเว็บไซต์  บทความ  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาท่ารำของการแสดงวิชากระบี่กระบองรวมถึงคำอธิบายรายละเอียดต่างๆของท่ารำแต่ละท่าด้วยนะคะ จะนำไปทำเป็นรายงาน...

ประเพณีการเล่นละครรำ

ประเพณีการเล่นละครรำ

          การฟ้อนรำเป็นหลักของวิชาละคร (รำ) ฉะนั้น ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงคิดแบบรำเป็นท่าต่างๆ และตั้งชื่อบัญญัติไว้ให้เรียกเป็นตำรา แล้วคิดร้อ...

ประเภทการรำ

ประเภทการรำ

หาข้อมูลทำรายงานค่ะ การรำมีกี่ประเภทอ่ะ ...

การด้น

การด้น

          ลิเกเป็นการแสดงละครที่อาศัยการด้นเป็นปัจจัยหลัก การด้น หมายถึง การผูกเรื่องที่จะแสดงบทเจรจาและบทร้อง ท่ารำ อุปกรณ์การแสดง ในทันท...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ...

ท่ารำ

ท่ารำ

          ท่ารำ ที่ครูนาฏศิลป์โบราณได้ประดิษฐ์ไว้ทั้งที่ตบแต่งจากท่าธรรมดาและตามความหมายอื่นๆ มีมากมาย พร้อมทั้งตั้งชื่อท่านั้นๆ ไว้ตั้งแต...

มโนราห์

มโนราห์

        มโนราห์ เรียกสั้นๆ ว่า โนรา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ โดยเฉพ...

กระบี่กระบอง

กระบี่กระบอง

          กระบี่กระบอง จัดเป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็นการมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่นของไทยโดยแท้จริง เพราะไม่เ...