แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ระบบขับปัสสาวะ

ระบบขับปัสสาวะ

          เกี่ยวข้องกับอวัยวะการขับถ่าย เก็บน้ำปัสสาวะและขับน้ำปัสสาวะ ได้แก่ ไต (kidney) ซึ่งมีหน้าที่แยกน้ำปัสสาวะจากเลือด ท่อไต (ureter) ซึ่งนำน้ำปัส ...

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

          ยาแผนปัจจุบัน  หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคส ...

เวชศาสตร์ชันสูตร

เวชศาสตร์ชันสูตร

          การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายนั้น มีกลไกต่างๆ สลับซับซ้อนอยู่อย่างมากมาย  มีขบวนการทางชีวเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันมาก เมื่อใดที่เก ...