แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ไม้ผล

ไม้ผล

การแบ่งประเภทของไม้ผล          การแบ่งประเภทไม้ผล   นอกจากจะอาศัยหลักง่ายๆ  เช่น ขนาดของต้นและความต้องการอุณหภูมิขอ...

พระราชดำรัส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา-2545

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2545

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545...