แสดง 1 - 10 จาก 648 รายการ

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยในปัจจุบัน อาศัยความตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหาร และยังเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย ขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเริ่มต้...

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

          ดังกล่าวมาแล้วว่าในสังคมที่สลับซับซ้อนเช่นสังคมในรัฐสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องมีกฎหมายออกมามากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่มีทั้...

ต้องการสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ต้องการสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ต้องการสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างถ้าอยู่โคราชจะไปสมัครได้ที่ไหนการฝึกภาคสนามจะมีช่วงเดือนไหนครับแล้วฝึกเสร็จจะเป็นทหารพรานกี่ปีครับขอบคุณมากครับ...

-เด็กซึ่งมีสองสัญชาติเนื่องจากมารดาไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ-และอาศัยอยู่ในต

เด็กซึ่งมีสองสัญชาติเนื่องจากมารดาไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่ในต่างประเทศจะต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่

nbsp เด็กซึ่งมีสองสัญชาติเนื่องจากมารดาไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่ในต่างประเทศจะต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่ ...

วันสถาปนา-หน่วยทหารพราน

วันสถาปนา หน่วยทหารพราน

     18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 วันสถาปนา หน่วยทหารพราน ซึ่งเป็นกองกำลังของกองทัพบกหน่วยหนึ่งที่มีจุดกำเนิดมาจากประชาชน...