แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

          ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นในปีพุทธศักราช  ๒๔๘๑  นั้น  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รวมอยู่กับทร...

ปิดฉาก-TITV-ย้อนดูประวัติและที่มา

ปิดฉาก TITV ย้อนดูประวัติและที่มา

ลองมาดูกันว่า iTV เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ แนวคิดการก่อตั้งไอทีวี เกิดขึ้นในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 เนื่องจากในขณะเกิดเหตุการณ์ สื่อโทรทัศ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

          สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศมา ๔๐กว่าปีแล้ว ได้ทรงพบว่าราษฎรไท...

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

          นอกจากการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคราชการและหน่วยงานอื่นแล้วมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นับเป็นกำลังสำคัญต่อการสนั...

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

          ตามปกติในช่วงชีวิตของคนเราย่อมมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ และมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราถือว่ามีความสำคัญและต้องการความเป็นสิริมงคล...