แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

          ความเชื่อของผู้ปลูกไม้ผลในอดีต เกี่ยวกับการบังคับให้ต้นไม้ออกดอกคือ การทำให้ต้นไม้เกิดอาการใกล้ตายหรือกลัวตาย แล้วต้นไม้นั้นจะออกดอก นั่นก็คือ ใช ...

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

          โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ พบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่แล้วเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี ผู้ป่วยที่มีนิ่วในกระเพาะ ...

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

          ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ องค์การอนามัยโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่า ภายใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ประชาชนทุกคนในโลก โดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

          มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ  ทุกวัย และทุกฐานะ เป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกา ...

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

          ความพิการแต่กำเนิด หมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆ ปี แม้แต่ในสมัยยุคหิน คน ...

การผ่าตัดปลูกอวัยวะ

การผ่าตัดปลูกอวัยวะ

           การผ่าตัดเพื่อปลูกหรือเปลี่ยนอวัยวะ (organ transplantation) เป็นการผ่าตัดที่เพิ่งจะเริ่มทำกันอย่างจริงจังภายใน    ๒๐ ปี ม ...

จักรวาล

จักรวาล

          ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่าในการดำรงความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้น  มิได้หยุดอยู่แค่เพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังเกี่ ...