แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

          บุคคลสำคัญในการผลิตหนังสือทางด้านความคิด ได้แก่  ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ถอดความนึกคิดออกเป็นตัวหนังสือ  ผู้ที่จะเป็ ...