แสดง 1 - 10 จาก 3734 รายการ

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

          ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซีน ซึ่งหลั่งโดยต่อมไทรอยด์เมื่อร่างกายขาดไอโอดีน ปริมาณของไทรอกซีนจะลดล...

โรคของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

โรคของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

          ต่อมไร้ท่อเป็นอวัยวะของร่างกายที่หลั่งสารที่มีชื่อเรียกว่า  ฮอร์โมน (hormones) เข้าสู่หลอดเลือดโดยตรงโดยไม่ผ่านท่อ เช่นเดียวกับต่อมอื่นๆ ของ...

นมแม่

นมแม่

          เต้านมหญิงเมื่อเป็นสาว จะประกอบด้วยต่อมสร้างน้ำนมจำนวนมาก จากต่อมนี้จะมีท่อส่งน้ำนมรวมกันประมาณ ๑๕ -๒๐ ท่อ มาที่หัวนม ก่อนจะถึง หัวนมนี้จะป่อง...

ประจำเดือนไม่มาเป็น2-3ปีแล้วค่ะ

ประจำเดือนไม่มาเป็น2-3ปีแล้วค่ะ

อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของความเครียด ความวิตกกังวล หรือ อาจจะเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน ซึ่งมีทั้งจากความแปรปรวนในการทำหน้าที่ของรังไข่ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสมอง เช่นความเครียด ความวิต...