แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ

          ต่อมไทรอยด์ มักไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ จะมีลักษณะอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง และบ ...

การผลิตน้ำนมดิบ

การผลิตน้ำนมดิบ

          น้ำนมเป็นอาหารชนิดเดียวของทารกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม  ให้ทั้งพลังงานและสารที่สร้างความเจริญเติบโต    ตลอดจนภูมิคุ้มกันโรค ...