แสดง 1 - 10 จาก 843 รายการ

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ

          ต่อมไทรอยด์ มักไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ จะมีลักษณะอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง และบ...

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer)           สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีใครทราบ แต่เท่าที่วิ...

ต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก      ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะอันหนึ่ง ในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย ในมนุษย์ และสัตว์ ที่เลี้ยงลูกด้วยนม...