แสดง 1 - 10 จาก 767 รายการ

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ-Sentinel-node-โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้

      การรักษามะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การผ่าตัดเต้านมพร้อมเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออก เพราะ มะเร็งเต้านมจะมีการแพร่กระ...

การผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายที่เต้านม

การผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายที่เต้านม

การผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายที่เต้านม        จัดเป็นขั้นตอนแรกของการรักษา มีเป้าหมายเพื่อกำจัดก้อนมะเร็งที่เต้านมและประเมินการลุกลามของเซลล์มะเร็งไ...

อาการโรคมะเร็งต่อมธัยรอยด์-เป็นอย่างไร?

อาการโรคมะเร็งต่อมธัยรอยด์ เป็นอย่างไร?

อาการ   * เนื้องอกต่อมธัยรอยด์หรือคอพอกที่โตขึ้นเร็ว  * ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมธัยรอยด์ร่วมกับมีเสียง แหบและกลืนสำลัก  * มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต  ...