แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

โรคคุดทะราด

โรคคุดทะราด

          คุดทะราดเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง มีอาการเป็น แผลตามผิวหนัง พบได้ทั่วร่างกาย เป็นๆ หายๆ        &nbs ...

โรคแอนแทร็กซ์

โรคแอนแทร็กซ์

          โรคแอนแทร็กซ์  เป็นโรคติดต่อจากปศุสัตว์ จำพวกแพะ แกะ โค กระบือ  ม้า โรคนี้สามารถติดต่อมาสู่คนได้ ทำให้มีอาการได้ทั้งทางผิวหนัง หรือทางร ...

โรคเรื้อน

โรคเรื้อน

          โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดขึ้นเฉพาะในคนเท่านั้น โรคเรื้อนมีชื่อพ้องหลายชื่อ เช่น ขี้ทูดกุฏฐัง หูหนาตาเร่อ และไทกอ เป็นต้น ...