แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

           กิจการธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการและกรอบการดำเนินงานต่างกันตามสภาพแวดล้อมทาเศรษฐกิจ  สังคม และสภาพความสัมพันธ์ที่เป็นมาแต่อ...

การขอประกันตัวคืออะไร

การขอประกันตัวคืออะไร

การขอประกันตัว คือ การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็...