แสดง 1 - 10 จาก 1085 รายการ

ระบบเลขฐานต่างๆ

ระบบเลขฐานต่างๆ

ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ           ระบบการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่ใช้กันในปัจจุบัน เป็นระบบฐานสิบ และตัวเลขที่ใช้กันเป็นสา...

ตัวเลขไทยมีมาตั้งแต่เมื่อใด

ตัวเลขไทยมีมาตั้งแต่เมื่อใด

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เลขศูนย์ ๐ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นเลขของไทยใช่หรือไม่ nbsp ถ้าไม่ใช่ nbsp เลขศูนย์ของไทยมีลักษณะอย่างไร และใครเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวเลขไทยขึ้น ประดิษฐ์ขึ้นเ...