แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

หากสงสัยซากสัตว์ที่ค้นพบเป็นซากของสัตว์ดึกดำบรรพ์จะมีข้อสังเกตอย่างไร

หากสงสัยซากสัตว์ที่ค้นพบเป็นซากของสัตว์ดึกดำบรรพ์จะมีข้อสังเกตอย่างไร

หากสงสัยซากสัตว์ที่ค้นพบเป็นซากของสัตว์ดึกดำบรรพ์จะมีข้อสังเกตอย่างไร และจะต้องติดต่อหน่วยงานใด ...

องค์ประกอบของดิน

องค์ประกอบของดิน

          ดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่โดยมีการผสมคลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับอินทรียวัตถุที่เกิดจากการตายและเน่าเปื่อยของซากพืชและสัตว์ในสมัยดึกดำบร...

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

          พืชมีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ เป็นอาหารหลักของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ เป็นที่อยู่อา...

วันเกิด-แมรี-สโตปส์-แพทย์ผู้บุกเบิกวิชาการวางแผนครอบครัว

วันเกิด แมรี สโตปส์ แพทย์ผู้บุกเบิกวิชาการวางแผนครอบครัว

     วันเกิด แมรี สโตปส์ (Dr. Marie Stopes) แพทย์ผู้บุกเบิกวิชาการวางแผนครอบครัว นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และนักเขียนชาวสก็อต ...

แมรี-สโตปส์-นักเขียนชาวสก็อต-ถึงแก่กรรม

แมรี สโตปส์ นักเขียนชาวสก็อต ถึงแก่กรรม

     2 ตุลาคม พ.ศ. 2501 แมรี สโตปส์ (Dr. Marie Stopes) แพทย์ผู้บุกเบิกวิชาการวางแผนครอบครัว นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และนักเขียนชาวสก็อต ถึงแก่กรรม สโตปส์เกิดที่...

ประวัติกีฬาเรือกรรเชียง

ประวัติกีฬาเรือกรรเชียง

          เรือกรรเชียง มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ประมาณ 2,000 ปี ก่อนพุทธกาล คือ สมัยอียิปต์ กรีก และโรมันโบราณ...

โขน

โขน

          โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสสมัย...

กอล์ฟ

กอล์ฟ

ประวัติกอล์ฟ          ในสมัยดึกดำบรรพ์ เด็กเลี้ยงแกะใช้ไม้เท้าปลายงุ้มของตนตีเม็ดกรวด , หิน , ดิน , ทราย ...