แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

อันตรายจากยา

อันตรายจากยา

          ยาเป็นเสมือนดาบสองคม คือ ให้คุณเมื่อใช้ถูกและให้โทษเมื่อใช้ผิด ผู้ใช้ยาพึงระลึกถึงอันตรายที่อาจเกิดจากยาไว้บ้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ย ...