แสดง 1 - 10 จาก 3477 รายการ

ประเพณีตักรบาตรดอกไม้

ประเพณีตักรบาตรดอกไม้

     การตักบาตรดอกไม้ เดิมทีเดียวได้มีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลของนายสุมนมาลาการที่ได้ถวายดอกมะลิ แด่พระส...

วันแม่

วันแม่

          แม่ คำนี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน จนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก ดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนา...

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

 วันแม่แห่งชาติ 2558 ตรงกับวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558               ...

ประเพณี-ตักบาตรดอกไม้

ประเพณี ตักบาตรดอกไม้

          ประเพณีตักบาตรดอกไม้ นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอพระพุทธบาท โดยถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกป...