แสดง 1 - 10 จาก 3453 รายการ

ประเพณีตักรบาตรดอกไม้

ประเพณีตักรบาตรดอกไม้

     การตักบาตรดอกไม้ เดิมทีเดียวได้มีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลของนายสุมนมาลาการที่ได้ถวายดอกมะลิ แด่พระส...

วันแม่

วันแม่

          แม่ คำนี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน จนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก ดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนา...

ประเพณี-ตักบาตรดอกไม้

ประเพณี ตักบาตรดอกไม้

          ประเพณีตักบาตรดอกไม้ นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอพระพุทธบาท โดยถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกป...

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

 วันแม่แห่งชาติ 2557 ตรงกับวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2557               &...