แสดง 1 - 10 จาก 353 รายการ

social-network

social network

ชุมชนออนไลท์คืออะไร...

ต้องการผลิตไบโอดีเซลไว้ใช้เอง-ถ้าเหลือก็จะจำหน่ายในชุมชน-

ต้องการผลิตไบโอดีเซลไว้ใช้เอง ถ้าเหลือก็จะจำหน่ายในชุมชน

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ต้องการผลิตไบโอดีเซลไว้ใช้เอง จากน้ำมันพืช จำนวน 300 ลิตร วัน ถ้าเหลือก็จะจำหน่ายในชุมชน ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนการขออนุมัติที่ใด อย่างไร ...

ความหมายของคำว่าตลาด

ความหมายของคำว่าตลาด

          ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ เป็นครั้ง...

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

         ตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมา การสำรวจค้นหาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ต้องอาศัยผู้คนในท้องถิ่นเป็นผู้พบเห็นมาก่อน มาบอกให้ทราบ นักโบราณคดีจึงทำการสำรวจ และ...

ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ

ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ

          เมื่อกล่าวถึงชุมชนหรือบ้านเมืองใด นอกจากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญแล้ว ข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาคือ ขนาดของชุมชน โดยทั่วไปเราใช้จำน...

รักใหญ่

รักใหญ่

รักใหญ่ทำให้เกิดพิษได้อย่างไรบ้าง มีผู้ป่วยเกิดพิษจากรักใหญ่ มีอาการปวด บวม แสบเหมือนถูกนำร้อนลวก จากคุณ เภสัชร พ ชุมชน ...

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง

หากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการตำแหน่งนี้บรรจุอยู่ จะสามารถกำหนดกรอบดังกล่าวได้หรือไม่...