แสดง 1 - 10 จาก 614 รายการ

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง

         จิตรกรรมฝาผนัง (Mural painting) คือภาพเขียนหลายชนิดที่เขียนบนปูนบนผนังหรือเพดาน เทคนิคที่นิยมกัน คือ การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco) ...

จิตรกรรม

จิตรกรรม

          จิตรกรรมหรือภาพเขียน มีส่วนประกอบหลัก คือ เส้น สี และน้ำหนักของสี สีมีส่วนสัมพันธ์กับความกว้าง ยาว และความลึกในภา...

อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

          จิตรกรรมไทยแบบประเพณี มีหลักฐานเห็นได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ที่มีปรากฏเป็นงานชิ้นสำคัญนั้นเป็นจิตรกรรมตั้งแต่สมัยอยุธยา หลักฐานข...

จิตรกรรมและศาสนา

จิตรกรรมและศาสนา

          ศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นโครงสร้างสำคัญของสังคม เพราะรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงงานจิตรกรรมของไทย อาศัยความรู้ความเข้าใจในปร...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย...

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

          หมวดพระพุทธศาสนา ว่าด้วย           เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ (หรื...

รอยแยกที่ฝาผนังห้องเรียนตามแนวเสา-โดยมีเสียงดังขณะที่เกิด-

รอยแยกที่ฝาผนังห้องเรียนตามแนวเสา โดยมีเสียงดังขณะที่เกิด

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp รอยแยกที่ฝาผนังห้องเรียนตามแนวเสา โดยมีเสียงดังขณะที่เกิด รอยแยกจะกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเพราะเหตุใด โรงเรียนบ้านท่าส้ม อ กันตัง จ ตรัง ...

วัดเพลงร้างนนท์(เก่ากว่าวัดบางกุ้ง)

วัดเพลงร้างนนท์(เก่ากว่าวัดบางกุ้ง)

วัดเพลง ร้าง ๒๒๐๐-๒๒๓๓ ตั้งอยู่ตำบลบางขนุน ริมคลองวัดสักใหญ่ สามารถเข้าทางวัดสักใหญ่ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งเมืองละโว้ และอาจจะมีสภาพเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยสงครามไทย-พม่าเมื่อครา...