แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

สมการและอสมการ

สมการและอสมการ

          สมการบางสมการอาจจะไม่มีคำตอบ เช่น ถ้าถามว่า "มีจำนวนเต็มจำนวนใดบ้างซึ่งคูณกับ 2 แล้วได้ 3" ก็ต้องตอบว่า "ไม ...

ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์

          สำหรับแต่ละเมตริกจัตุรัส จะมีจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง ซึ่งหาได้จากสมาชิกของเมตริกนั้นๆ เราเรียกจำนวนจริงนี้ว่า ดีเทอร์มิแนนต์ขอ ...

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

           การที่จะศึกษาเรื่องใดก็ตาม ในแง่ของเซต เรามักจะมีขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่จะกล่าวถึง เช่น        ...

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

          ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ ได้แก่ สมอลล์ทอล์ก (Smalltalk)  ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java)  เป็นต้น  แนวความคิดในการเขียนโป ...

การเขียนเซต

การเขียนเซต

           ในการเขียนเซต นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของเซต เรายังมีวิธีเขียนเซตแบบอื่นอีก คือ     ...

ลักษณะของเซตบางชนิด

ลักษณะของเซตบางชนิด

           เซตว่าง คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย Ø  หรือ { } เช่น เซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง ...

อสมการ

อสมการ

          ประโยคที่มีตัวแปรและเชื่อมด้วยเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากัน เช่น 4x  20 นี้ เรียกว่า อสมการ การหาค่าของตัวแปรซึ่งจะทำให้ได้ ...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

           ในชีวิตประจำวัน แต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร ...