แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

          เมื่อได้ทำการขุดหลุม   และได้ตอกเข็มไม้ หรือเข็มคอนกรีตตามขนาด ความยาว และจำนวนที่ต้องการแล้ว ช่างจะตั้งเสาไม้  และติดตั้ง ...