แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เครื่องโลหะ

เครื่องโลหะ

          โลหะ เป็นวัสดุที่ใช้กันมากถัดจากดินหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีทำกันอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย น ...

ขั้นตอนการจับผึ้งโพรงมาเลี้ยง

ขั้นตอนการจับผึ้งโพรงมาเลี้ยง

          เมื่อเรามีสถานที่ที่เหมาะสมแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่ หีบเลี้ยงผึ้ง คอน แผ่นรังเทียม กล่องนางพญา หม ...

สมบัติวัฒนธรรม

สมบัติวัฒนธรรม

          เมืองไทยมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในดิน สินในน้ำที่บรรพบุรุษสร้างไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรม  หรือมรดกวัฒนธรรม  ตกทอดมาถึงเราเป็นจำนวนมากไม่แพ้ประ ...

คานงัด

คานงัด

          คือเครื่องผ่อนแรงขั้นพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดแบบหนึ่ง คานงัดไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะเป็นคานตรงแบบกระดานกระดกในสนามเด็กเล่นเสมอไป หลักสำคัญค ...