แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

การพิมพ์

การพิมพ์

          เมื่อได้ออกแบบหนังสือเรียบร้อยแล้วงานขั้นต่อไปก็เป็นงานการผลิตหนังสือในด้านวัตถุ  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พิมพ์  เป็นงานด้านการพิมพ์โดย...

ยอมตั้งแต่หน้าประตู

ยอมตั้งแต่หน้าประตู

ชื่อเพลง / Song : ยอมตั้งแต่หน้าประตู อัลบั้ม / Album : ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ศิลปิน / Artist : ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ค่ายเพลง / Label : RS...

เพลง-ฟ้า

เพลง ฟ้า

ชื่อเพลง / Song : ฟ้า อัลบั้ม / Album : HONG SER ศิลปิน / Artist : Tattoo Colour ค่ายเพลง / Label : Small Room ...

ฉันทลักษณ์

ฉันทลักษณ์

          บทร้อยกรองที่นำมาเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างในส่วนเด็กเล็กนั้น แต่งคำเป็นคำ           ๑) "หน้าร...

ประโยค

ประโยค

          ในระดับประโยค นักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงโครงสร้างของวลีและประโยค  ซึ่งเกิดจากการที่นำคำมาเรียงต่อกันเป็นลำดับ จากซ้ายไปขวา ถ้าเราพิจารณาประโยค...

การละเล่นประเภทเพลงพื้นเมือง

การละเล่นประเภทเพลงพื้นเมือง

เพลงแห่ดอกไม้          หลังจากทำบุญที่วัด หนุ่มสาวจะพากันไปเก็บดอกไม้ป่ามาบูชาพระ ในระหว่างทางที่เดินจะร้องเพลงโต้ตอบกัน เรียกว...

ภาษาเขียนและตัวอักษร

ภาษาเขียนและตัวอักษร

          นักภาษาประมาณว่าในโลกเรามีภาษที่ใช้พูดกันอยู่ราวๆ ๓,๐๐๐ ภาษา แต่ภาษาที่มีตัวอักษรมีอยู่ไม่ถึง ๕% การประดิษฐ์ภาษาเขียนขึ้นในสังคมใดๆ ก็ตาม นับเ...