แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ซีเมนต์และคอนกรีต

ซีเมนต์และคอนกรีต

          มีสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันเป็นจำนวนมากที่ทำขึ้นด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ หิน ทราย และน้ำ เราเรียกส่วนผสมนี้ว่า คอนกรีต คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริ ...

อาคารของคลองส่งน้ำ

อาคารของคลองส่งน้ำ

          นอกจากคลองส่งน้ำของโครงการชลประทาน ซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำสายใหญ่  คลองซอย   และคลองแยกซอยแล้ว   ตามคลองส่งน้ำทุ ...

ประเภทของบ้านเรือน

ประเภทของบ้านเรือน

          บ้านที่ก่อสร้างในเมืองหรือชุมนุมชนใหญ่ๆของเรา  แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทด้วยกัน คือ        &nbs ...

การทำรั้วและประตูบ้าน

การทำรั้วและประตูบ้าน

          การก่อสร้างรั้วและประตูบ้านนั้น จะทำก่อนหรือหลังการก่อสร้างตัวบ้านก็ได้   ส่วนมากนิยมทำขึ้นเมื่อการก่อสร้างตัวบ้านแล้วเสร็จเป็น ...

เขื่อนเก็บกักน้ำ

เขื่อนเก็บกักน้ำ

          เขื่อนที่สร้างปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติ ระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อกักกั้นน้ำที่มีไหลมามากในฤดูฝนเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อน ทำให้เกิดเป็นอ่า ...

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

          ที่เขื่อนเก็บกักน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้สูงจนล้มข้ามสันเขื่อน  เพื่อระบ ...

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

          ซีเมนต์ตามความหมายทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บิทูมินัส (Bituminous) และ นันบิทูมินัส (Non Bituminous) บิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ ยางมะ ...

เขื่อนระบายน้ำ

เขื่อนระบายน้ำ

          เป็นอาคารทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำที่ต้นน้ำของโครงการชลประทานอีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งสร้างขวางลำน้ำสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส ...