แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

เขื่อนเก็บกักน้ำ

เขื่อนเก็บกักน้ำ

          เขื่อนที่สร้างปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติ ระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อกักกั้นน้ำที่มีไหลมามากในฤดูฝนเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อน ทำให้เกิดเป็นอ่าง...

อาคารของคลองส่งน้ำ

อาคารของคลองส่งน้ำ

          นอกจากคลองส่งน้ำของโครงการชลประทาน ซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำสายใหญ่  คลองซอย   และคลองแยกซอยแล้ว   ตามคลองส่งน้ำทุก...

ประเภทของบ้านเรือน

ประเภทของบ้านเรือน

          บ้านที่ก่อสร้างในเมืองหรือชุมนุมชนใหญ่ๆของเรา  แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทด้วยกัน คือ         ...

สะพานห้วยตอง

สะพานห้วยตอง

สะพานห้วยตอง หรือสะพานพ่อขุนผาเมือง         จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารสายขอน...

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

          ที่เขื่อนเก็บกักน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้สูงจนล้มข้ามสันเขื่อน  เพื่อระบ...

ซีเมนต์และคอนกรีต

ซีเมนต์และคอนกรีต

          มีสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันเป็นจำนวนมากที่ทำขึ้นด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ หิน ทราย และน้ำ เราเรียกส่วนผสมนี้ว่า คอนกรีต คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริ...

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

          ซีเมนต์ตามความหมายทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บิทูมินัส (Bituminous) และ นันบิทูมินัส (Non Bituminous) บิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ ยางมะ...

เขื่อนระบายน้ำ

เขื่อนระบายน้ำ

          เป็นอาคารทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำที่ต้นน้ำของโครงการชลประทานอีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งสร้างขวางลำน้ำสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่...

การก่อสร้างบ้านตึก

การก่อสร้างบ้านตึก

          การก่อสร้างบ้านตึกจะต้องขุดหลุม  ตอกเข็ม  แล้วจึงทำฐานราก   ต่อจากนั้นก็หล่อคอนกรีตเสา คาน  พื้น   ...

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์

       พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ นิวเคลียร์ เป็นคำคุณศัพท์ของคำว่า นิวเคลียส ซึ่งเป็นแก่นกลางของอะตอมธาตุ ซึ่งประกอบด้...