แสดง 1 - 10 จาก 2685 รายการ

การถ่ายทอดยีน

การถ่ายทอดยีน

          เทคนิคการถ่ายทอดยีนเข้าสู่พืชเป็นวิธีการสำคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง พันธุกรรมของพืชให้แสดงออกในลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการ โดยวิธีส่งถ...

กระบือเป็นดาวร์ซินโดรมได้ไหม?

กระบือเป็นดาวร์ซินโดรมได้ไหม?

          Down syndrome เป็นความผิดปกติของคนที่เกิดจากพันธุกรรม (genotype) ในระดับยีน คือ โครโมโซมที่ 21 แล้วมีผลแสดงออกทางร่างกาย (phenotype) ทำให้มีความผ...

จีโนมและจีโนมิกส์

จีโนมและจีโนมิกส์

          จีโนม หมายถึง หน่วยพันธุกรรม หรือยีนทั้งหมดที่มีสมบัติควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง  เช่น ในมนุษย์มียีนประมาณ ๓๔,๐๐๐ -๔...

หน่วยพันธุกรรม-หรือยีน-(Gene)

หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene)

          หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene) คือ ดีเอ็นเอส่วนที่เป็นลำดับของรหัสทางพันธุกรรม (Genetic code) สำหรับการสร้างโปรตีนทุกชนิดในเซ...