แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

          ในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ ฟรองซัวส์ แวงซองต์ ราสปายส์  (François  Vincent Raspail)  ได้กล่าวไว้ว่า "เซ ...

การกำเนิดของโรค

การกำเนิดของโรค

          คนเราจะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคได้ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัย ๒ ประการคือ           ๑) เมื่อเกิดม ...

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

          ความพิการแต่กำเนิด หมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆ ปี แม้แต่ในสมัยยุคหิน คน ...