แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

          การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญในการหาอาหาร การหลบหลีกศัตรู และการสืบพันธุ์ทั้งในการหาคู่หรือการอพยพเพื่อวางไข่แล ...

เป็ดไก่

เป็ดไก่

          เนื้อไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง ที่ใช้เป็นอาหารของคนได้จากกล้ามเนื้ออกและขาเป็นสำคัญ  ข้อนี้แตกต่างจากเนื้อสุกรและโคอยู่บ้าง  เพราะรากฐานท ...

ธรรมชาติของปลากัด

ธรรมชาติของปลากัด

          ปลาป่า หรือ ปลาลูกทุ่ง ที่พบในธรรมชาติ  ตามท้องนา หนองบึง เป็นปลากัดขนาดเล็กที่ไม่มีลักษณะเด่นสะดุดตา &nb ...

ประวัติอากาศยาน

ประวัติอากาศยาน

          มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานก่อนพุทธกาล ดังปรากฏในการแต่งหนังสือของชาติที่เจริญรุ่งเรืองในโบราณสมัย มีชาติจีน กรีก และโรมัน ได้เรียบเรียง ...

ตรรกวิทยา

ตรรกวิทยา

          ตรรกวิทยา เป็นวิชาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่โบราณนานกว่าสองพันปีมาแล้ว อะริสโตเติล (Aristortle 384-322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) น ...