แสดง 1 - 10 จาก 3569 รายการ

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ

          นับตั้งแต่มีการจัดการศึกษาพิเศษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดสอนเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นต้นม...

สาคร-ยังเขียวสด

สาคร ยังเขียวสด

ครูสาคร ยังเขียวสด ศิลปินแห่งชาติสาขา ศิลปะการแสดง ( ละครเล็ก ) ประจำปี พ . ศ . 2539           ครูสาคร ยังเขียวสด...

ประวัติครูดนตรีไทย

ประวัติครูดนตรีไทย

พระยาเสนาะดุริยางค์ พระยาเสนาะดุริยางค์ เป็นบุตรคนโตของครูช้อย และนางไผ่ สุนทรวาทิน ได้ฝึกฝนวิชาดนตรี จากครูช้อย ผู้เป็นบิดา จนมีความแตกฉาน ต่อมาเจ้าพระยาเทเ...

เมื่อใดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น-4

เมื่อใดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp อยากทราบว่า ถ้าปัจจุบันผมเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 เมื่อใดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4ครับ ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต ก...

ครูไว

ครูไว

ครู-ไว ลองพูดเร็วเร็ว จะเป็นคำว่า ควย...

จูหลิง-ปงกันมูล

จูหลิง ปงกันมูล

          นางสาว จูหลิง ปงกันมูล หรือ ครูจุ้ย บิดาชื่อ นายสุน ปงกันมูล มารดาชื่อ นางคำมี ปงกันมูล เป็นบุตรคนเดียว เกิดวัน...

ประวัติคีตกวีไทย

ประวัติคีตกวีไทย

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์     เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนโตและเป็นผู้ชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อ...