แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

          การปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองให้คงความเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้นั้น มีหลักฐานบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า  มิได้มีแต่เพียงชายชาญผ ...

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

          ชาติไทยมีเอกราช ความร่มเย็น และความสมบูรณ์พูนสุขจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ต่อสู้ขับไล่ข้าศึกที่มารุกราน&n ...

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

          เมื่อต้นรัตนโกสินทร์ นับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสถาปนากร ...

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

          พระราชวังในส่วนภูมิภาค หมายถึงพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อเสด็จไปยังหัวเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อ ...

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

          การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น  เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก และในการทำศึกสู้รบนั้นก็ดูเหม ...

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

          กรุงเทพมหานคร คือ ราชธานี (เมืองหลวง)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นบนฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อทร ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคกลาง

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคกลาง

          บริเวณที่จัดว่าอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนั้นคือที่ราบลุ่มของลำน้ำปิง ยม น่าน ตอนล่าง ซึ่งอยู่ในจังหวัดตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ...

เวชศาสตร์การบิน

เวชศาสตร์การบิน

          ประวัติศาสตร์ด้านการบินของมนุษยชาติอาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๘๓เมื่อพี่น้องตระกูลมองต์โกลฟิเยร์ (Montgolfier) ผลิตบัลลูนโดยใช้อากาศร ...

ท้าวสุรนารีวีรสตรี เมืองนครราชสีมา

ท้าวสุรนารีวีรสตรี เมืองนครราชสีมา

          เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาแห่งวีรกรรมของท้าวสุรนารี เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช๒๓๖๙ หลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิ ...