แสดง 1 - 10 จาก 57 รายการ

กำแพงเมืองจีนสร้างไว้เพื่อประโยชน์อะไร

กำแพงเมืองจีนสร้างไว้เพื่อประโยชน์อะไร

กำแพงเมืองจีนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้น สร้างไว้เพื่อประโยชน์อันใด เพราะถ้าสร้างไว้ป้องกันข้าศึกบุกรุก ก็จะต้องมีทหารอยู่ยามตามป้อมปราการต่าง ๆ แล้วกำแพงเมืองจีนยาวตั้งหลายพันกิโลเม...

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า-ครั้งที่-2

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ครั้งที่ 2

     7 เมษายน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ หลังจากถูกพม่าล้อมกรุงอยู่ 1 ปี 2 เดือน ก่อนที่กรุงศรีอยุธ...

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

          การปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองให้คงความเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้นั้น มีหลักฐานบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า  มิได้มีแต่เพียงชายชาญผ...

ศึกหินดาดลาดหญ้า-

ศึกหินดาดลาดหญ้า

ศึกพม่า ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สงครามครั้งที่ ๑ คราวพม่ายกกองทัพมา ๕ ทาง ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๒๘ ว่าด้วยเ...

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

          ชาติไทยมีเอกราช ความร่มเย็น และความสมบูรณ์พูนสุขจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ต่อสู้ขับไล่ข้าศึกที่มารุกราน&n...

นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรม มีความหมายว่า การทำให้ไม่มีโทษ หรือการอันไม่มีโทษ อาจหมายถึง...