แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การสกัดปัสสาวะของไต

การสกัดปัสสาวะของไต

           ในปี  ค.ศ. ๑๙๔๔  นักสรีรวิทยา  ชื่อ คาร์ล   ลุดวิค  (CarlLudwig) ให้ข้อคิดเห็นว่า  โกลเมอรูลัสภายในบา ...