แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ทําไมจึงคิดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

ทําไมจึงคิดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

คำถามที่สำคัญคำถามหนึ่งทางดาราศาสตร์ที่มักจะอยู่ในหัวข้อการสนทนามากว่า 3 ศตวรรษแล้วเห็นจะได้แก่คำถามที่ว่า มีสิ่งชีวิตบนดาวอังคารหรือไม่ ...

คณะทำงานด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบการหารือเอเชีย-ตะวันออกกลาง-Asia-Middle-East-

คณะทำงานด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบการหารือเอเชีย-ตะวันออกกลาง Asia-Middle East Dialogue (AMED)

หลักการ     - AMED มีจุดกำเนิดจากการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของนายโก๊ะ จ๊ก ตง ขณะยังดำรงตำแหน่ง นรม. สิงคโปร์ ราวเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2547 โดยเห็นว่า การเปลี่...

เพลโต-

เพลโต

เพลโต ชื่อ: เพลโต (Πλάτων) เกิด: c. พ.ศ.116–พ.ศ.117, เอเธนส์ เสียชี...

ศิลปะทวารวดี

ศิลปะทวารวดี

     อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) เป็นของชนชาติมอญ ละว้า มีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐม จังหวัดราช...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระราชธิดา องค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระนามเด...

การสกัดปัสสาวะของไต

การสกัดปัสสาวะของไต

           ในปี  ค.ศ. ๑๙๔๔  นักสรีรวิทยา  ชื่อ คาร์ล   ลุดวิค  (CarlLudwig) ให้ข้อคิดเห็นว่า  โกลเมอรูลัสภายในบา...

รัฐประหาร-19-กันยายน

รัฐประหาร 19 กันยายน

          วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549  คณะทหารในนาม “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”...

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

          ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิด...