แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

          คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาต ...

อาหารธรรมชาติ

อาหารธรรมชาติ

          อาหารธรรมชาติของปลาแบ่งออกเป็น ๓ พวกด้วยกันคือ (๑) อาหารหลัก  คือ อาหารธรรมชาติที่ปลาต้องการภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและมีชีวิตอยู่ได้ดี ...