แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

พาหะของไวรัสทอร่าในกุ้งขาว

พาหะของไวรัสทอร่าในกุ้งขาว

          กุ้งกุลาดำเคยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่าส่งออกปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท     แต่เมื่อประสบปัญหาโรคระบาดใน...

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

          คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาต...

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

           การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำได้หลายวิธี เช่น เลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในคอกเฝือก หรือที่ล้อมขังในร่องสวน และในบ่อ แต่ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลจริงจังแล้ว ...

อาหารธรรมชาติ

อาหารธรรมชาติ

          อาหารธรรมชาติของปลาแบ่งออกเป็น ๓ พวกด้วยกันคือ (๑) อาหารหลัก  คือ อาหารธรรมชาติที่ปลาต้องการภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและมีชีวิตอยู่ได้ดีท...

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

          “ตะรุเตา” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตา...

การหมักดอง

การหมักดอง

          คนไทยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการหมักและการดองควบคู่กันไป แต่ในหลักการถนอมอาหารถึงแม้ว่าคนในสมัยก่อนจะไม่ทราบ แต่การหมัก(fermentation) และการด...