แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

กี่เพ้า-คืออะไร

กี่เพ้า คืออะไร

กี่เพ้า ในภาษาจีนเรียกว่า \"ฉีผาว\" (旗袍) เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีชาวจีน มีลักษณะเหมือนเสื้อ มีชายเสื้อยาวปก...