แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

          ความประสงค์ในการสร้างจารึก แม้จะมิได้ตั้งใจบันทึกเหตุการณ์สำคัญของสังคมหรือเรื่องราวของบ้านเมือง ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่นักประวัติศาสตร์ต้องการ ...