แสดง 1 - 10 จาก 261 รายการ

-เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี-สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์

เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์

nbsp เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์ ...

กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของหุ้นส่วนมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ-แต่ได้มีการ

กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของหุ้นส่วนมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ แต่ได้มีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 โดยบวกกลับแล้ว จะมีผลต่อการายงานหรือไม่

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของหุ้นส่วนมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ แต่ได้มีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 โดยบวกกลับแล้ว จะมีผลต่อการ...

การจะแสดงรายการยกเว้นกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ผิด-

การจะแสดงรายการยกเว้นกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ผิด

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การจะแสดงรายการยกเว้นกำไร ขาดทุน สุทธิที่ผิด จะสรุปเฉพาะรายการที่สุ่มตรวจสอบใช่หรือไม่ หรือจะต้องตรวจสอบทั้งหมด 100 จึงจะสรุปยอดผิดโดยรวมได้ ...

-ในงบดุล-ใช้คำว่ากำไรสะสม-หรือกำไรสุทธิยังไม่ได้แบ่ง

ในงบดุล ใช้คำว่ากำไรสะสม หรือกำไรสุทธิยังไม่ได้แบ่ง

ใช้กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้แบ่ง  ให้ดูตามประกาศกรมทะเบียนการค้า  เรื่อง  กำหนด    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544  ตามแบบ (1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเ...

-ตามหน้ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี--ตามข้อ-4

ตามหน้ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามข้อ 4

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ตามหน้ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี nbsp ตามข้อ 4 nbsp ที่ว่าการปรับปรุงกำไร ขาดทุน สุทธิทางบัญชีเป็นทางภาษี nbsp ถ้ามีค่ารับรองเกินกว่า ที่ประมวลรัษฎาก...

ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

       ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนด ดังนั้น เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุค...

เธชเธธเธ

เธชเธธเธ

คิดถึงพี่สุทธิพร เมธา มีใครรู้ว่าพี่เค้าทำไรอยู่มั๊ยคับ...