แสดง 1 - 10 จาก 182 รายการ

การจะแสดงรายการยกเว้นกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ผิด-

การจะแสดงรายการยกเว้นกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ผิด

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การจะแสดงรายการยกเว้นกำไร ขาดทุน สุทธิที่ผิด จะสรุปเฉพาะรายการที่สุ่มตรวจสอบใช่หรือไม่ หรือจะต้องตรวจสอบทั้งหมด 100 จึงจะสรุปยอดผิดโดยรวมได้ ...

งานแต่งงาน

งานแต่งงาน

ทำไมประเพณีแต่งงานแขกไปงานต้องใส่ซองช่วยงานน่าจะไปแสดงความยินดีอย่างเดียวก็ได้  แล้วมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมต้องพูดถึงกำไร ขาดทุน...

-ในงบดุล-ใช้คำว่ากำไรสะสม-หรือกำไรสุทธิยังไม่ได้แบ่ง

ในงบดุล ใช้คำว่ากำไรสะสม หรือกำไรสุทธิยังไม่ได้แบ่ง

ใช้กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้แบ่ง  ให้ดูตามประกาศกรมทะเบียนการค้า  เรื่อง  กำหนด    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544  ตามแบบ (1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเ...

-ตามหน้ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี--ตามข้อ-4

ตามหน้ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามข้อ 4

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ตามหน้ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี nbsp ตามข้อ 4 nbsp ที่ว่าการปรับปรุงกำไร ขาดทุน สุทธิทางบัญชีเป็นทางภาษี nbsp ถ้ามีค่ารับรองเกินกว่า ที่ประมวลรัษฎาก...

ระบบการทำบัญชีเบื้องต้นในรูปของบริษัทควรทำอย่างไร-?-

ระบบการทำบัญชีเบื้องต้นในรูปของบริษัทควรทำอย่างไร ?

ระบบบัญชีเบื้องต้นของบริษัทที่ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจควรจะทำ คือ          1.งบกำไรขาดทุนประจำเดือน เพื่อทำให้ผู้ประกอบการทราบว่า ผลการดำเ...

คณะบุคคล

คณะบุคคล

          คณะบุคคล คือบุคคลตั้งแต่สองคน ไม่เกินสามคน (ที่ไม่ใช่ สามี ภรรยา ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย) ร่วมธุรกิจกัน...