แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

การแต่งกาย

การแต่งกาย

          เครื่องแต่งกายของลิเกมีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างไปจากละครรำ เครื่องแต่งกายของผู้แสดงชายมีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าผู้แสดงหญิง เครื่องแต่งกายของลิเกแบ่งได้เป็ ...

การแต่งกายของคนไทย

การแต่งกายของคนไทย

          เรื่องการแต่งกายของคนไทยในสมัยโบราณไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐาน การเขียนประวัติการแต่งกายตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ...

การแต่งกายของสตรี

การแต่งกายของสตรี

          ส่วนการแต่งกายของสตรีนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการแต่งกายของผู้ชาย โดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายในต้องแต่งกายตามพระราชนิยม เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ฝ่ายใ ...

การแต่งกายของชาย

การแต่งกายของชาย

          ส่วนการแต่งกายของชายนั้นได้กำหนดแบบเสื้อคอตั้งมีทั้งแขนสั้น แขนยาว และแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอว เรียกว่า "เสื้อชุดไทย" หรือ "เสื้อชุ ...

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

          จากการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่ ๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้เราได้ทราบการแต่งกายของนายเรือและฝีพายได้อย่างดี ...