แสดง 1 - 10 จาก 3097 รายการ

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

          การเลี้ยงปลาในนาข้าว  เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ เพื่อผลิตอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นตามปกติ นาข้าวจะมีร...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง-:-ปลาไทย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาไทย

          ปลาพื้นบ้านของไทยเรามีอยู่หลายชนิดที่เลี้ยงได้ดีทั้งในบ่อน้ำจืดและน้ำกร่อย ในนาข้าวและในกระชัง ปลาดังกล่าวได้แก่...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง-:-ปลาจีน

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาจีน

          เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ชาวจีนที่เข้าอยู่ในเมืองไทยได้นำเข้ามาเลี้ยง   ต่อมาปลาจีนซึ่ง ได้แก่ ปลาไนปลาเฉา ปลาลิ่น ...