แสดง 1 - 10 จาก 4525 รายการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

          จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาที่จะให้ได้กำไรก็คือ จะต้องเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปลาสูงสุดในแหล่งน้ำนั้นๆ เป็นปลาที่กินอาหารธรรมชาติที่มีอ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง-:-ปลาแอฟริกา

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

          ปลาแอฟริกามีเลี้ยงอยู่ในบ้านเรา  ๓  ชนิดด้วยกัน คือปลาหมอเทศ ปลานิล  และปลาหมอเทศข้างลาย ปลาทั้ง ๓ชนิดนี้เป็นปลาในสกุลตีลาเ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง-:-ปลาไทย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาไทย

          ปลาพื้นบ้านของไทยเรามีอยู่หลายชนิดที่เลี้ยงได้ดีทั้งในบ่อน้ำจืดและน้ำกร่อย ในนาข้าวและในกระชัง ปลาดังกล่าวได้แก่...